DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng triển khai thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng doanh trại Lữ đoàn 649 - Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng tại phường Hùng Vương

Cập nhật: 23/09/2020 16:00

Chiều ngày 23/9/2020, UBND quận tổ chức Hội nghị triển khai thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng doanh trại Lữ đoàn 649 - Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng tại phường Hùng Vương do đồng chí Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng quận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hồng Bàng; thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP Cam Lộ 7, phường Hùng Vương, đại diện 10 hộ dân có đất thu hồi và đại diện Lữ đoàn 649 - Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Về dự và đưa tin có các đồng chí phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, UBND quận đã triển khai thông báo thu hồi đất đối với 10 hộ dân có tổng diện tích trên 2.300m2 có hiện trạng sử dụng là đất nông nghiệp. Đồng thời, công bố Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND quận về việc thành lập Tổ công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án; khái quát về trình tự, thủ tục kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Hộ dân phát biểu ý kiến

Bà Lại Thị Vân - Tổ Cam Lộ 7, phường Hùng Vương đại diện cho 10 hộ dân có đất thu hồi phát biểu đồng thuận về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án quốc phòng; tuy nhiên có thắc mắc về số tiền được bồi thường cho mỗi mét vuông đất và chính sách hỗ trợ đối với các hộ canh tác trên đất nông nghiệp.

Đ/c Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận tinh thần đồng thuận, chấp hành chủ trương thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các hộ dân phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác kiểm đếm để triển khai kiểm đếm toàn bộ phần diện tích đất nông nghiệp của các hộ và cây cối hoa màu trên đất và giao UBND phường Hùng Vương cùng Công an phường và hợp tác xã nông nghiệp rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý đất nông nghiệp và nhân khẩu nông nghiệp của từng hộ để làm cơ sở lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, đặc biệt là việc hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất khi thu hồi đất đối với nhân khẩu nông nghiệp theo quy định./.

Văn phòng quận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!