Từ ngày 10/01/2018 Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận Hồng Bàng chuyển trụ sở về Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng, địa chỉ số 06 Đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.                                                                                   

Hoạt động nổi bật Hoạt động nổi bật

Chỉ số giải quyết 2018 Tháng1

Thủ tục hành chính Đã tiếp nhận 9838 Hồ sơ
Trước hạn23 Đúng hạn516 Quá hạn12
98% hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 24/01/2018 0:0)

THÔNG TIN - DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

        

Nội dung tập trung chỉ đạo

Quán triệt thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ công chức đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng chính quyền điện tử quận, hoàn thành cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị CNTT tại 11/11 phường. Tuyên truyền tới toàn thể nhân dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành một số lĩnh vực.Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, ngăn ngừa các tình huống phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trong quý II/2017.Tập trung thực hiện công tác đầu tư xây dựng, GPMB các dự án trọng điểm của thành phố và quận: công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính quận, dự án xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, dự án xây dựng cầu Tam Bạc và cải tạo, chỉnh trang toàn tuyến sông Tam Bạc, dự án Công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2. Tập trung công tác đấu giá đất. Tiếp tục thực hiện công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng địa giới hành chính quận Hồng BàngTiếp tục ra quân quyết liệt, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự đường hè, vệ sinh môi trường; chấm dứt tình trạng mái che, mái vẩy, để cầu dắt xe trên vỉa hè trên các tuyến đường kiểm mẫu, tuyến đường trung tâm. Tập trung xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủHoàn thành Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2025.Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND quận về tăng cường công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2017. Kiểm tra, rà soát lại tất cả các nguồn thu từ các đơn vị, địa phương; các nguồn thu từ cho vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn quận. Quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ đọng mới.Bám sát chủ đề năm của thành phố, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả chương trình hành động chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng Chính quyền điện tử” của quận; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2017, cần có sự kết phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.Tăng cường kỷ cương trong quản lý, điều hành ngân sách; hiệu quả trong quản lý thu - chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Huy động mọi nguồn lực tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; đồng hành, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật.Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, đề xuất thu hồi các dự án sử dụng đất kém hiệu quả, không đúng mục đích. Đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn quận; tập trung cao các công trình trọng tâm, trọng điểm, đưa vào sử dụng công trình Trung tâm chính trị - hành chính quận; hoàn thành giai đoạn 2 dự án Công viên cây xanh Tam Bạc, dự án mở rộng đường bến Bính, dự án cầu Hoàng Văn Thụ, dự án công viên cây xanh phía sau nhà triển lãm thành phố và các dự án phục vụ đấu giá quyền sử đụng đất.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Kinh tế - Chính trị

Cải cách hành chính

Dự án - Đầu tư

Quốc phòng an ninh

Đô thị, Đất đai

Văn hóa - Xã hội

CÔNG TÁC ĐỘI NỘI - ĐỐI NGOẠI CÔNG TÁC ĐỘI NỘI - ĐỐI NGOẠI

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 6214710