CHương trình, kế hoạch công tác hằng năm CHương trình, kế hoạch công tác hằng năm

 • Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Ban hành Chương trình công tác của UBND quận năm 2019
 • Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Ban hành Chương trình công tác của UBND quận năm 2018
 • Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Ban hành Chương trình công tác năm 2015 của UBND quận hồng Bàng
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29413766