SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẬN ỦY SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẬN ỦY

Ông: Đoàn Văn Chương

- Chức vụ: Bí thư Quận ủy

- Năm sinh: 04/04/1960

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313.745.342

+ Di động: 0913.375.367

- Email: doanvanchuong@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

Ông: Trần Quang Tuấn

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

- Năm sinh: 06/10/1971

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0913.586.739

- Email: tranquangtuan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 16/34 phố Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quy

   

Ông: Đỗ Việt Hưng

- Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức

- Năm sinh:

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0979.331.971

- Email: doviethung@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:
   

Ông: Nguyễn Văn Ngũ

- Chức vụ: UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

- Năm sinh: 29/05/1961

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912.363.176

- Email: nguyenvanngu@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 9B/44E Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
   

Bà: Lê Thị Vân

- Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Năm sinh:

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0904.627.703

- Email: lethivan.tl@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:
   
 

Ông:

- Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Dân vận

- Năm sinh: 

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động:

- Email:

- Địa chỉ:
   

Ông: Nguyễn Hữu Thanh

- Chức vụ: UVBTV, Chánh Văn phòng Quận ủy

- Năm sinh: 04/10/1977

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0982.246.318

- Email: nguyenhuuthanh@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:  110 Lê Văn Thuyết - Quán Nam - Lê Chân
   

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 9967504