DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Công an quận Hồng Bàng quyết liệt triển khai đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp

Cập nhật: 02/04/2021 13:50

Công an quận Hồng Bàng quyết liệt triển khai đợt cao điểm

cấp CCCD gắn chíp

          Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp do Công an thành phố phát động, ngày 01/04/2021, Công an quận Hồng Bàng đã tổ chức cấp CCCD lưu động tại trường THPT Hồng Bàng, phường Sở Dầu. Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ công tác dự kiến cấp cho hơn 600 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và 40 cán bộ chiến sỹ của BCH Quân sự quận Hồng Bàng trong hai ngày từ 01-02/4/2021.

 

          Để động viên tinh thần cán bộ chiến sỹ Công an quận Hồng Bàng, sáng 01/4, đồng chí Đỗ Việt Hưng - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận đã thăm, tặng quà Tổ công tác cấp CCCD và cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Hồng Bàng.

 

 

          Có thể nói, đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận ủy, UBND quận cũng như cả hệ thống chính trị quận đối với chiến dịch cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn quận./.

                                                                                                                  Văn phòng quận!

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!