DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật: 15/01/2021 17:00

Chiều ngày 15/01/2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị do đồng chí Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị quận chủ trì, cùng dự có các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

 

Năm 2020, Các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị quận đã bám sát Nghị quyết của Ban Đại diện Hội đồng quản trị thành phố, các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của quận để triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn quận. Phòng giao dịch NHCSXH quận thực hiện tốt công tác tham mưu cho cho Ban Đại diện HĐQT quận trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo thực hiện hỗ trợ nhân dân vay vốn kịp thời; rà soát, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho các hộ khó khăn chưa có điều kiện hoàn trả vốn vay ngân hàng, cho vay bổ sung, nâng mức cho vay để khôi phục sản xuất kinh doanh. Thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg  ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH quận đã thực hiện cho vay 02 đơn vị để trả lương ngừng việc cho 09 lao động với số tiền 60 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết 52/2019-NQ-HĐND TP về việc thực hiện cho vay xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo về nhà ở, NHCSXH quận thực hiện cho vay xây mới và sửa chữa nhà ở cho 03 hộ vay thuộc diện thụ hưởng với số tiền cho vay 90 triệu đồng.

Đến 31/12/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 123.586 triệu đồng/3.229 khách hàng dư nợ, bằng 100% kế hoạch dư nợ thành phố giao. Các chương trình tín dụng chính sách được giải ngân qua NHCSXH quận đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế xã hội của quận, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời là công cụ đắc lực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, hạn chế tình trạng tín dụng đen, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn quận. Chất lượng tín dụng luôn đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,02% tổng dư nợ.

Trong năm 2020, phòng giao dịch NHCSXH quận phối hợp tốt với các Hội đoàn thể quận, phường thực hiện tốt công tác ủy thác, chú trọng công tác tập huấn, kiểm tra giám sát, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, hạn chế tối đa nợ quá hạn phát sinh; tạo điều kiện tối đa cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, chấp hành tốt quy chế hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Đồng chí Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận đã thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Đại diện; đồng thời yêu cầu phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, các Hội đoàn thể, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 9 phường đặc biệt tập trung một số nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân quận cân đối, bố trí Ngân sách ủy thác qua NHCSXH quận để thực hiện chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Kế hoạch Thành phố giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân, hội  viên và các đối tượng thuộc diện thụ hưởng về các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông qua các buổi sinh hoạt, các kênh báo chí, Cổng thông tin điện tử của quận, loa phát thanh của phường. Chủ động tìm các giải pháp huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân nhằm tạo lập nguồn vốn để bổ sung nguồn lực cho vay. Phối hợp đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, hạn chế nợ quá hạn phát sinh… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng thành phố giao.

Văn phòng quận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!