Thời gian: 17/09/2021 11:00

Quận uỷ Hồng Bàng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm (2016-2021); Học tập, quán triệt Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng ngày 17/9/2021, Quận uỷ Hồng Bàng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và biểu dương khen thưởng các tổ chức Đảng, Đảng viên 5 năm (2016-2021); Học tập, quán triệt Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tại điểm cầu quận: Đại biểu thành phố dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Hồng Vinh- Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành uỷ, các đ/c chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ theo dõi quận. Đại biểu quận có các đ/c: Lê Ngọc Trữ- Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ; Phạm Văn Đoan- Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Tuấn- Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; các đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ quận, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Tại điểm cầu 09 phường có các đ/c: Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ phường, Bí thư Chi bộ các tổ dân phố, lãnh đạo các trường học trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đoan- Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm (2016-2021). Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh luôn được Quận uỷ Hồng Bàng xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện.

 

Tại Hội nghị, Quận uỷ Hồng Bàng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể; tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân; công bố Quyết định của Ban Thường vụ Quận uỷ tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 28 cá nhân. Thay mặt Ban Thường vụ Quận uỷ, đ/c Lê Ngọc Trữ- Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ và các đ/c trong Thường trực Quận uỷ đã trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận tiếp tục quán triệt Chương trình hành động số 06-CTr/QU ngày 30/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố với mục đích tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của Đảng bộ, chính quyền, quận và dân toàn quận, cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các quan điểm của đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của quận.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Trữ- Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hồng Bàng đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả toàn diện, có bước phát triển đột phá, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết XVI đảng bộ thành phố, đồng chí yêu cầu:

(1) Các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ trực thuộc phải quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình.

(2) Tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương, thành phố và của quận; tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất giữa ý chí và hành động trong mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

(3) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng và giám sát các hoạt động của chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới năng lực dự báo và tầm nhìn trong việc cụ thể hóa và ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của cấp uỷ đảng; bảo đảm phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao.

(4) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt từ quận đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quận. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ.

(5) Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động, hiệu quả, giám sát “mở rộng", kiểm tra “có trọng tâm, trọng điểm"; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; chú trọng giám sát cấp ủy viên các cấp; cán bộ diện cấp ủy quản lý, trước hết là người đứng đầu; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh sai phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế làm việc và các quy định về nêu gương.

(6) Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi trọng việc kết nạp đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, tổ dân phố. Phát triển tổ chức Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về “xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.  Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tổ chức đảng và đảng viên có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn