Thời gian: 23/02/2023 11:51

Quận Hồng Bàng chi trả kinh phí hỗ trợ các tiểu thương chợ Tam Bạc bị thiệt hại do hỏa hoạn

Ngày 23/02/2023, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức hỗ trợ bà con tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Tam Bạc ngày 12-2 vừa qua. Trước đó, căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 21-2-2023 của UBND thành phố về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tiểu thương chợ Tam Bạc, UBND quận Hồng Bàng đã phê duyệt danh sách 428 hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc bị thiệt hại và ảnh hưởng sau vụ cháy chợ Tam Bạc với tổng kinh phí 7,6 tỷ đồng.

 UBND quận Hồng Bàng chi trả tiền hỗ trợ bà con tiểu thương sau vụ cháy chợ Tam Bạc

Cụ thể, căn cứ hỗ trợ được dựa trên cơ sở mức nộp thuế, số quầy hàng và mức độ thiệt hại của các tiểu thương (thiệt hại hoàn toàn, thiệt hại một phần, không có thiệt hại nhưng ảnh hưởng kinh doanh) với tổng mức hỗ trợ cho mỗi hộ kinh doanh không quá 40 triệu đồng/hộ.

Trong đó, đối với mức hỗ trợ tính theo số lượng quầy cụ thể là, quầy hàng bị thiệt hại hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/quầy; quầy bị thiệt hại một phần được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Bà con tiểu thương  xác định vị trí và mức độ thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc

Hỗ trợ theo mức đóng thuế sẽ cụ thể là hộ đóng thuế trên 2 triệu đồng/tháng được hỗ trợ: hộ thiệt hại hoàn toàn là 20 triệu đồng; hỗ thiệt hại một phần là 15 triệu đồng; hộ không bị thiệt hại nhưng ảnh hưởng kinh doanh hỗ trợ 5 triệu đồng.

Đối với hộ đóng thuế từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng/tháng được hỗ trợ: hộ thiệt hại hoàn toàn là 15 triệu đồng; hộ thiệt hại một phần là 10 triệu đồng; hộ không bị thiệt hại nhưng ảnh hưởng kinh doanh là 5 triệu đồng.

Đối với hộ đóng thuế dưới 1 triệu đồng/tháng được hỗ trợ: hộ thiệt hại hoàn toàn là 10 triệu đồng; hộ thiệt hại một phần là 8 triệu đồng; hộ không thiệt hại nhưng ảnh hưởng kinh doanh là 5 triệu đồng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn