Thời gian: 21/12/2021 18:00

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND quận Hồng Bàng về Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phục vụ chính quyền điện tử năm 2021, chiều ngày 21/12/2021, tại Trung tâm Chính trị- Hành chính quận Hồng Bàng, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 09 điểm cầu tại UBND các phường tập huấn về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các học viên là công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại UBND quận và cán bộ, công chức UBND các phường.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Đỗ Việt Hưng- Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận đã khẳng định tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước đồng thời yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập, tiếp thu các nội dung được tập huấn để triển khai, áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên của Chi cục Văn thư lưu trữ thành phố giới thiệu về những quy định mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; việc quản lý sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; hướng dẫn việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan qua đó nâng cao được kỹ năng, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.


 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn