Thông tin đấu giá Thông tin đấu giá

 • Thông báo số 10/TB-PTQĐ ngày 09/9/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
 • Thông báo số 09/TB-PTQĐ ngày 28/8/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng về việc lựa chọn Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản

  Cập nhật ngày

 • Thông báo số 01/HĐXLHH ngày 10/7/2019 của Hội đồng xử lý hàng hóa UBND quận về thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước

  Cập nhật ngày

 • Thông báo mời thầu số 08/TB-PTQĐ ngày 30/5/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về thực hiện các gói thầu tư vấn dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Đống Chuối 1 + 2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng; Hạng mục: Lắp đặt hệ thống cấp nước
 • Thông báo mời thầu số 06/TB-PTQĐ ngày 07/5/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Thông báo mời thầu số 05/TB-PTQĐ ngày 09/4/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Nội quy số 10/NQĐG-HĐXLHH ngày 27/4/2018 của Hội đồng xử lý hàng hóa quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Nội quy Đấu giá 35 loại hàng hóa gồm: đồ chơi trẻ em các loại, vợt muỗi, đồ trang trí, đồ điện, quần tất nữ, găng tay, tất các loại
 • UBND quận Hồng Bàng triển khai bán hồ sơ đấu giá khu đất 187 lô tại khu đô thị mới Sở Dầu

  Cập nhật ngày

  Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố, UBND quận Hồng Bàng đã triển khai các thủ tục đầu tư, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đất 187 lô tại Khu đô thị mới Sở Dầu. Ngày 03/7/2017, UBND quận Hồng Bàng ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 187 lô đất ở.
 • Quyết định V/v giao đất cho UBND quận HB

  Cập nhật ngày

  Quyết định V/v giao đất cho UBND quận HB và phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện đấu giá QSDĐ vào mục đích làm nhà ở tại p. Sở Dầu, quận HB.
 • Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2 điều 1 Quyết định 3320/QĐ - UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2 điều 1 Quyết định 3320/QĐ - UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố về phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện đấu giá QSDĐ vào mục đích làm nhà ở tại phường Sở...
 • Showing 1 - 10 of 15 results.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 19530022