06 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/01/2022

Thời gian 17/01/2022 10:11
1. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 2. Luật Bảo vệ môi trường 2020 3. Luật Biên phòng Việt Nam 2020 4. Luật Phòng, chống ma túy 2021 5. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021

Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Thời gian 17/01/2022 10:00
Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI TUẦN 1 NĂM 2022

Thời gian 11/01/2022 15:41
1. Vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ với người cao tuổi bị phạt đến 40 triệu đồng 2. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 3. Vi phạm quy định về đăng ký, quản lý cư trú bị phạt đến 12 triệu đồng

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ 35/CT-TTg

Thời gian 05/01/2022 16:42
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ 35/CT-TTg

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Thời gian 24/12/2021 15:51
Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022


Luật Thanh niên (ngày 16/6/2020)

Thời gian 12/12/2021 16:56Luật Bảo vệ môi trường

Thời gian 10/12/2021 14:00
Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn