HỒNG BÀNG SMART - ỨNG DỤNG THÔNG MINH DÀNH CHO CƯ DÂN QUẬN HỒNG BÀNG

Thời gian 31/03/2023 21:38
Nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính Phủ. Quận Hồng Bàng đã thực hiện một “cú”bắt tay hợp tác chiến lược cùng IMAXTEK, triển khai ứng dụng Hồng Bàng Smart trong quản trị dân số, xây dựng cộng đồng thông minh.

UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian 13/03/2023 17:00
Chiều 13/3/2023, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Dương Đức Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường thuộc quận và các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn quận.

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)

Thời gian 06/02/2023 17:00
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng năm 2023

Thời gian 10/01/2023 17:00
Ngày 06/01/2023, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận năm 2023

Hội nghị tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hồng Bàng

Thời gian 28/12/2022 18:16
Sáng 28/12, UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hồng Bàng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ ngày 20/8/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị Thường trực Quận ủy Hồng Bàng lắng nghe ý kiến của Nhân dân trên địa bàn quận

Thời gian 27/12/2022 22:38
Chiều 27/12, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Hội nghị Thường trực Quận ủy lắng nghe ý kiến của Nhân dân trên địa bàn quận. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị; đồng chủ trì có các đ/c: Đỗ Việt Hưng- Phó Bí thư TT Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Phạm Văn Đoan- Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận.

QUẬN HỒNG BÀNG TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2020, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thời gian 18/12/2020 01:37
Ngày 21/11/2020, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hồng Bàng, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn