Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận Hồng Bàng: Xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian 17/05/2022 12:00
Sáng 17/5, HĐND quận Hồng Bàng tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phê duyệt bổ sung (đợt 3) Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Thời gian 31/12/2021 04:11
Phê duyệt bổ sung (đợt 3) Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Thời gian 09/11/2021 04:10
Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Thời gian 11/06/2021 17:00
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn