Phê duyệt bổ sung (đợt 3) Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Thời gian 31/12/2021 04:11
Phê duyệt bổ sung (đợt 3) Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Thời gian 09/11/2021 04:10
Phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

Thời gian 11/06/2021 17:00
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng năm 2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn