Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp


Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Dự thảo luật đất đai (Sửa đổi)

Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 06/02/2023 đến 10/03/2023

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn