Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
Số 1670/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 1669/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Nội vụ
Số 1547/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Tư pháp
Số 1279/2021/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026
Số 1466/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Tài nguyên và môi trường quận Hồng Bàng
Số 1465/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Y tế quận Hồng Bàng
Số 1458/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hồng Bàng
Số 1462/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động Thanh tra quận Hồng Bàng
Số 1464/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Quản lý đô thị quận Hồng Bàng
Số 1459/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Văn hóa - Thông tin quận Hồng Bàng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn