Thời gian: 02/08/2021 14:11

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI KHÔNG ĐẢM BẢO CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG DỊCH

Sáng ngày 02/8/2021, Lãnh đạo UBND quận cùng các phòng, ban liên quan thực hiện kiểm tra 04 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn các phường Quán Toan, Hùng Vương và Sở Dầu.

Qua kiểm tra 02/04 doanh nghiệp: Công ty TNHH Gas Venus, phường Sở Dầu; Công ty TNHH tiếp vận con đường xanh GREENWAY chấp hành các quy định về phòng chống dịch, còn lại 02 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 1, phường Quán Toan; Công ty Cổ phần thương mại vận tải HP không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, cụ thể: Không có lịch trình của phương tiện vận tải (lái xe, phụ xe); Không bố trí nơi ăn ở tập trung cho lái xe, phụ xe (tại thời điểm kiểm tra không có lái xe, phụ xe ăn ở trên phương tiện)…

Đoàn kiểm tra giao cho UBND phường Quán Toan, Hùng Vương thiết lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND quận xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Doanh nghiệp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phạt mỗi Doanh nghiệp 15.000.000đ. Tổng xử phạt 02 doanh nghiệp vận tải vi phạm là 30.000.000đ

môt số hình ảnh xử phạt 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn