Thời gian: 07/02/2023 15:18

Về việc tiếp tục tổ chức bán tài sản công theo hình thức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 70 Tam Bạc, quận Hồng Bàng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn