Thời gian: 29/07/2022 17:00

UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ

Chiều 29/7/2022, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.


Các đại biểu dự Hội nghị


Trong 20 năm qua, quận Hồng Bàng huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia và thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đến nay, trên địa bàn quận có 92 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc quản lý của 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với 3.622 thành viên. Kết quả có 98% số tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt; 2 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại khá. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến 30/6/2022 đạt hơn 210 tỷ đồng, gấp 19 lần so với thời điểm 2002.


Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội


Toàn quận, có hơn 25.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chinh sách khác được vay vốn với số tiền hơn 578 tỷ đồng. Nhờ đồng vốn tín dụng chính sách, có hơn 15.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, tạo việc làm mới cho hơn 3.650 lao động tại chỗ; hỗ trợ cho hơn 4.280 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để chi phí học tập, giúp các hộ dân sửa hơn 2.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ 21 hộ nghèo xây mới nhà ở. Việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách góp phần quan trọng thực hiện chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.


Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của UBND quận Hồng Bàng


Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; UBND quận Hồng Bàng tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đã theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn