Thời gian: 14/02/2023 11:08

UBND quận Hồng Bàng cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Vinh Khánh, phường Hùng Vương

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn