Thời gian: 03/02/2023 08:00

Tự hào 93 mùa xuân có Đảng

TỰ HÀO 93 MÙA XUÂN CÓ ĐẢNG

Mùa Xuân 1930, mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng những điều kiện cho việc thành lập một chính đảng cộng sản ở Việt Nam. Cuối năm 1929, Người đã triệu tập Hội nghị đại biểu các tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào dịp Tết Canh Ngọ năm 1930. Tại Hội nghị này, các đại biểu sau khi nghe phân tích của Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng Việt Nam, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay khi Đảng chỉ có hơn 5.000 đảng viên hoạt động chủ yếu là bí mật, song đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, một nửa nước được giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, hơn 20 năm toàn dân tộc kiên cường “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” với Đại thắng mùa Xuân 1975 non sông thân yêu thu về một mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

93 năm qua, hoạt động của Đảng ta đã làm cho đất nước, con người Việt Nam thay đổi hoàn toàn, từ một xã hội lầm than, vươn lên một xã hội tươi sáng. 93 năm đấu tranh kiên cường bất khuất, không ngừng vì lợi ích của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; đó là đạo đức cao cả của Đảng và cũng là ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là làm sao cho nhân dân Việt Nam ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc, có nhà để ở, được học hành... Chính vì thế, trong 93 năm, một chặng đường dài lịch sử đầy thử thách, gian khổ và hy sinh, Đảng ta luôn là người tổ chức và lãnh đạo duy nhất cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đặc biệt, trong hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã, đang chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thật đáng tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chúng ta đã thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, hiện nay nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 khi tính theo sức mua tương đương quốc tế. Đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong giai đoạn mới.

Sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay đem lại thật biết bao ý nghĩa, biết bao ân tình. Ý nghĩa được nhiều người biết đến. Vì đến bất cứ nơi nào trên mọi miền đất nước cũng thấy những con đường thẳng tấp, những đoàn xe hối hả, những khu công nghiệp cùng các khu đô thị nối dài, vươn xa, không chỉ ở đô thị mà còn tới tận những vùng nông thôn, rừng núi xa xôi. Còn biết bao ân tình, đó là tình Ðảng lòng dân, Ðảng gần gũi tận trong lòng của mỗi người dân yêu nước. Bởi một lẽ cũng rất tự nhiên: “Ðảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân” - Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng cách đây 60 năm (1960). 

Đảng có mạnh, đất nước mới ổn định, phồn vinh, mùa Xuân mới ấm áp, thanh bình. Một năm mới đang đến, một chặng đường mới đang bắt đầu, để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng 93 năm qua, tiến tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì mỗi quyết sách của Đảng đều gắn chặt với vận mệnh của dân tộc, mỗi đường lối, chủ trương của Đảng sẽ được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước để cho cả hệ thống chính trị và cho các tầng lớp nhân dân thực hiện. Cả dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới là một tất yếu khách quan.

Đảng Cộng sản Việt Nam đang hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước Tổ quốc và nhân dân nhằm đề ra đường lối phát triển đất nước, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó, xác định đúng nội dung và phương thức hoạt động của Đảng, đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, ngăn ngừa khuyết điểm. Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khẳng định quyết tâm của Đảng ta, nhằm từng bước khắc phục cho được một số tồn tại, yếu kém trong, bởi hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất, phai nhạt lý tưởng, lợi dụng chức quyền tham nhũng, lộng hành thu vén cá nhân cho bản thân và gia đình, nguy hiểm hơn là kết bè kéo cánh thành những nhóm lợi ích đục khoét của công, tàn phá đất nước đã và đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Lòng tin của nhân dân vào Đảng ngày càng tăng, nhân dân luôn luôn tin và mong muốn Đảng ta được xây dựng thật sự trong sạch và vững mạnh, một Đảng mà ngoài lợi ích vì Tổ quốc, vì nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Đảng là niềm tin lớn, niềm tin tuyệt đối của nhân dân. Nhân dân là hơi thở là nguồn sống bảo đảm cho sự sống còn của Đảng.

 93 mùa Xuân, Đảng trong lòng dân, đó là sức mạnh nội sinh của Đảng, là nguyên tắc tồn tại của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam gấp vạn lần tươi đẹp. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh nắng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…Bài hát ấy mãi ngân vang bất tận vào tim mọi người trong những ngày xuân.

Mùa Xuân về là sự khởi đầu của một năm mới, trăm hoa đua nở, khoe sắc, là sự trỗi dậy đầy sức sống, ngọt ngào sắc hương. Sức xuân đang lan tỏa, đang thổi luồng sinh khí trên khắp mọi miền đất nước. Hơn bao giờ hết lúc này đây, nhân dân ta, đất nước ta đang tràn đầy hy vọng Đảng thân yêu của chúng ta vững bước đi lên, mở ra những trang sử mới vẻ vang của dân tộc Việt Nam đi tới bến bờ hạnh phúc như ước nguyện cháy bỏng của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời.

Để Đảng, mùa Xuân, Dân tộc hòa chung vào không khí xuân ấm áp, sắc xuân tươi đẹp trong mọi nhà, trong toàn xã hội, một con đường rộng mở đang ở phía trước và cũng là con đường duy nhất đúng là hãy đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, biến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là hiện thực như mùa Xuân đang về.

Ban Tuyên giáo Quận uỷ.

 

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn