Thời gian: 19/01/2023 17:00

Thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2022

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn