image banner
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát, khắc phục các tồn tại và rủi ro liên quan đến camera giám sát; bảo đảm ATTT mạng trong thực hiện chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát, khắc phục các tồn tại và rủi ro liên quan đến camera giám sát; bảo đảm ATTT mạng trong thực hiện chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hình minh họa.

UBND thành phố vừa có văn bản 911/UBND-KSTTHC đề nghị các cơ quan Trung ương, tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, các đơn vị sự nghiệp thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức rà soát, xác định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đang vận hành, hoàn thành trong tháng 8/2023.

Kiểm tra, đánh giá ATTT mạng theo quy định của pháp luật khi đầu tư, mua sắm camera giám sát hoặc thuê dịch vụ CNTT có sử dụng camera giám sát; kiểm tra, đánh giá ATTT mạng định kỳ theo quy định đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát. Sử dụng camera giám sát đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm ATTT mạng theo quy định; không sử dụng camera giám sát không có chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo không bảo đảm ATTT mạng.

Đáp ứng nguồn lực, kinh phí bảo đảm ATTT mạng cho các hệ thống thông tin có sử dụng camera giảm sát; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra mất ATTT mạng, an ninh thông tin, lộ bí mật nhà nước từ các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát thuộc phạm vi quản lý.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đang vận hành; trình thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đảm bảo theo đúng quy định và yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai, thực hiện trong tháng 9/2023. Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu ATTT mạng cơ bản cho camera giám sát khi được ban hành.

Giao Công an thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân lợi dụng camera giám sát để xâm phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Sở Công thương có trách nhiệm tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh camera giám sát, không để các camera giám sát không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu ATTT mạng cơ bản cho camera giám sát lưu thông trên thị trường; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về làm giả, nhập lậu camera giám sát.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn thành phố chủ động thông báo cho người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp khi phát hiện camera giám sát của người sử dụng không bảo đảm ATTT mạng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố trong việc phát hiện và xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng camera giám sát để xâm phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trâm Bầu

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0