Thời gian: 06/09/2021 18:10

Quận Hồng Bàng tiếp tục tiếp nhận và tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn