Thời gian: 13/06/2022 08:47

Một số thông tin cơ bản về chiến dịch tiêm vắc xin phòng covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi trên địa bàn quận Hồng Bàng

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/UBND, ngày 04/4/2022 của UBND thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 43/KH-SYT, ngày 05/4/2022 của Sở Y tế Hải Phòng về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022; ngày 06/4/2022, UBND quận Hồng Bàng đã khẩn trương ban hành Kế hoạch số 78-KH/UBND triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn quận. Với mục tiêu chung là phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn quận Hồng Bàng đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả nhóm đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế.

1. Mục tiêu cụ thể:

- 100% trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn quận được tiếp cận tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Trên 90% trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn quận đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

2. Đối tượng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Toàn bộ đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn quận tính đến ngày triển khai tiêm chủng, dự kiến 10.693 trẻ.

Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng (trẻ từ đủ 5 tuổi đến 11 tuổi 11 tháng 29 ngày).

Lưu ý: các đối tượng hoãn tiêm chủng hoặc chuyển khám sàng lọc tại bệnh viện trước khi tiêm chủng thực hiện theo Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em ban hành kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT, ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế.

3. Loại vắc xin được sử dụng: Có 2 loại vắc xin được lựa chọn để tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi, đó là:

* Vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech (COMIRNATY), chỉ định tiêm cho đối tượng từ 5 đến 11 tuổi. Liều tiêm của vắc xin Pfizer-BioNTech sử dụng tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, mỗi liều 0.2 ml, chứa 10 mcg vắc xin mRNA Covid-19. Lịch tiêm: 02 mũi, cách nhau 4 tuần.

* Vắc xin phòng COVID-19 Spikevax của Moderna, chỉ định tiêm cho đối tượng từ 6 đến 11 tuổi. Liều tiêm của vắc xin spikevax (của hãng Moderna) sử dụng tiêm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, mỗi liều 0,25 ml, chứa 50 mcg vắc xin mRNA Covid-19. Lịch tiêm: 02 mũi, cách nhau 4 tuần

4. Thời gian, hình thức, địa điểm, triển khai tiêm chủng

* Thời gian tiêm chủng: dự kiến như sau:

- Tại các trường Trung học cơ sở: Tuần 2 tháng 4 tiêm cho học sinh lớp 6, tổ chức lần lượt theo thứ tự từng lớp.

- Tại các trường Tiểu học: Tuần 3 tháng 4, tiêm từ khối lớp 5 đến khối lớp 4, khối lớp 3, khối lớp 2 và khối lớp 1.

- Tại các trường mầm non: Tuần 4 tháng 4, tổ chức tiêm thứ tự các trường công lập đến tư thục.

- Đối với nhóm đối tượng không đi học, Ban Chỉ đạo phường chỉ đạo lập danh sách tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm của Trạm Y tế phường.

* Hình thức triển khai:

- Triển khai theo lộ trình từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp hơn.

- Tại các điểm tiêm tổ chức tiêm cuốn chiếu theo từng cấp, khối lớp, từng lớp (tiêm lần lượt hết nhóm lớp thứ tự từ lớp 6 - lớp 5 - lớp 4 … và hết đến học sinh lớp 5 tuổi trường mầm non).

- Trường hợp có đối tượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng nhiễm bệnh COVID-19 đang thực hiện cách ly thì địa phương bố trí tiêm ngay cho đối tượng khi hoàn thành cách ly.

* Địa điểm tiêm:

 (1) Ưu tiên triển khai tổ chức tiêm chủng tại các trường học.

(2) Các điểm tiêm Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế quận đảm bảo đủ các điều kiện tổ chức tiêm chủng và cấp cứu cho các đối tượng sau tiêm.

Số lượng bàn tiêm tại các điểm tiêm chủng phải được bố trí phù hợp với số lượng đối tượng tiêm, đảm bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng đề ra (mỗi điểm tiêm chủng bố trí từ 5-8 bàn tiêm).

Ban Tuyên giáo Quận uỷ.

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn