Thời gian: 22/12/2021 14:00

Đồng chí Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm việc tại quận Hồng Bàng về thực hiện Chuyển đổi số

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận báo cáo về thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số tại quận. Thực hiện chủ trương của thành phố trong việc đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số, quận Hồng Bàng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và xây dựng Chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng do đồng chí Bí thư Quận uỷ là trưởng ban Ban chỉ đạo. Năm 2022, quận Hồng Bàng cũng thống nhất xây dựng Chủ đề năm của quận là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Thực hiện Chuyển đổi số - Đột phá phát triển đô thị”.

Ngay sau khi được UBND thành phố lựa chọn quận là 01 trong 02 đơn vị được thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chính quyền điện tử, ngày 03/03/2014 UBND quận thành lập Ban chỉ đạo "Xây dựng Chính quyền điện tử quận Hồng Bàng" do đồng chí Chủ tịch UBND quận làm trưởng ban và thường xuyên thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo, đây là tiền đề quan trọng để phát triển chính quyền số. Đến nay 100% cán bộ, công chức quận, phường được cung cấp hộp thư điện tử; tỷ lệ thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc là 95%. Cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng là điểm truy cập tập trung và duy nhất tại quận, là nơi tra cứu và trao đổi thông tin giữa quận với công dân, doanh nghiệp và giữa quận với các đơn vị khác thông qua hệ thống mạng Internet. Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành: Hệ thống quản lý, phân phối, xử lý văn bản đi - đến, tích hợp liên thông gửi, nhận văn bản 4 cấp chính quyền (từ Chính phủ đến các tỉnh/thành phố, các quận/huyện và các phường/xã) .

Trong những năm qua, quận đã quan tâm đầu tư hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ: đầu tư và nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận và các phường; Bộ phận văn thư, lưu trữ; hệ thống phòng họp trực tuyến hiện đại phục vụ các cuộc họp trực tuyến của quận với Trung ương, Thành phố và các phường; Đầu tư và đưa vào sử dụng Phòng đọc sách hiện đại sử dụng phần mềm tra cứu tài liệu thông minh; nâng cấp hệ thống internet tốc độ cao phủ sóng toàn trụ sở Trung tâm Chính trị - Hành chính quận... Hoàn thiện Hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến giải quyết TTHC đã đáp ứng được mức độ 3, 4. Cập nhật danh mục TTHC áp dụng tại UBND quận bao gồm 103 quy trình (14 quy trình chung và 89 quy trình xử lý công việc) tương ứng 255 thủ tục đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của quận để người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc giải quyết TTHC. Đặc biệt, quận Hồng Bàng là địa phương tiên phong trong việc đầu tư xây dựng phòng họp phục vụ kỳ họp “không giấy tờ” của HĐND quận. Các phòng, ban đơn vị thuộc quận đã rất chủ động trong việc phối hợp và xây dựng các phần mềm và kho cơ sở dữ liệu phục vụ công việc như: phần mềm CBCC, cơ sở dữ liệu hộ tịch (quản lý Sổ khai sinh điện tử và thực hiện cải chính, thay đổi, bổ sung thông tin), phần mềm Thi đua – khen thưởng, phần mềm quản lý nguồn thu và tuyển sinh trực tuyến đầu cấp tại các trường học, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (số hoá bản đồ địa chính). Bên cạnh đó, trong thời gian qua quận Hồng Bàng luôn quan tâm rà soát các thủ tục hành chính, cập nhật quy trình ISO theo hướng đơn giản hoá các thủ tục, giảm thời gian và chi phí...

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, quận Hồng Bàng quyết tâm đề xuất là đơn vị thí điểm, đi đầu trong một số nội dung với những biện pháp, giải pháp cụ thể. Chủ động bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách 5 năm, hàng năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để đầu tư, thực hiện Chuyển đổi số, trước mắt là việc đầu tư mới hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc như hệ thống máy tính, máy in và các thiết bị chuyên dụng khác. Khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh xây dựng các phần mềm, kho cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực chuyên môn trên cơ sở đồng bộ với hệ thống của các sở, ngành thành phố. Số hoá các hồ sơ công việc, tài liệu lưu trữ qua hệ thống phần mềm quản lý Kho lưu trữ và Trang thông tin chỉ đạo điều hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực số của người dân để xây dựng Công dân điện tử, Công dân số để hướng tới xây dựng xã hội số, chính quyền số.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh gia cao sự chủ động, quyết tâm của quận Hồng Bàng trong việc thực hiện chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cơ quan đơn vị chuyên môn nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với UBND thành phố những nội dung phù hợp để triển khai tại quận Hồng Bàng. Trước mắt đề nghị quận Hồng Bàng quan tâm đến việc thu thập, số hóa dữ liệu các ngành, các lĩnh vực đảm bảo bài bản, tin cậy. Phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cơ quan nhà nước và người dân; hướng tới phổ cập internet tại các hộ gia đình, phổ cập thiết bị thông minh cho nhân dân. Với những điều kiện và nguồn lực sẵn có cùng với sự quyết tâm của quận Hồng Bàng đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng rằng trong thời gian tới quận Hồng Bàng sẽ bước đầu thực hiện thành công những nhiệm vụ thành phố giao cũng như những mục tiêu cụ thể mà quận đã đề ra.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn