Thời gian: 20/02/2023 11:43

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2023

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn