Thời gian: 24/12/2021 08:52

Chỉ thị về tổ chức đón xuân Nhân Dần 2022 và Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn