Thời gian: 01/08/2022 13:30

Ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận Hồng Bàng

Ngày 25/7/2022, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng ký ban hành Quyết định số 766/QĐ-CT về việc ban hành lại hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận Hồng Bàng. Hệ thống tài liệu bao gồm: 01 Sổ tay chất lượng và 89 quy trình với 227 thủ tục hành chính (Chi tiết tại các tài liệu đính kèm)

Phòng Kinh tế

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn