Thời gian: 28/04/2022 11:12

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận Hồng Bàng họp đánh giá thực trạng công tác Cải cách hành chính tại quận, tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 26/4/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận Hồng Bàng tổ chức họp đánh giá thực trạng Cải cách hành chính tại quận, phường và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo trong năm 2022, đồng chí Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân - UVBTVQU, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; Đồng chí Cao Thị Thanh Xuân - UVBTVQU, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận, Chủ tịch UBND các phường thuộc quận.

Đ/c Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Chỉ đạo cuộc họp, Đồng chí Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBDN quận nhấn mạnh quận Hồng Bàng luôn xác định Cải cách hành chính là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động tại quận. Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhưng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường đã tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ 6 nhiệm vụ cải cách hành chính: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và đã đạt được nhiều kết quả như: Hoàn thành việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận vượt 68% so với kế hoạch thành phố giao, tăng 33% so với năm 2020; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, đạt 99,93%; Hoàn thành việc sáp nhập một số trường học trên địa bàn ... Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác cải cách hành chính còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa đảm bảo; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích còn thấp; công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận chưa thực sự hiệu quả, các hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng; việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại một số phường còn tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Do đó, cần phải tiếp tục thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại quận, phường để mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu dự họp thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Tại cuộc họp các đại biểu đã dành thời gian phân tích những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của quận trong năm 2022 với những nhiệm vụ trọng tâm được giao cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các phường.

Đ/c Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch
Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận về cải cách hành chính, về chuyển đổi số với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Nâng cấp hạ tầng và nền tảng số tại quận, phường đảm bảo các điều kiện để thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số quận, phường; tăng cường ứng dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính; tăng cường số  lượng, chất  lượng, hiệu quả cung ứng  dịch vụ công  trực  tuyến  mức  độ  3, 4 cho người dân, tổ chức; phối hợp với Bưu điện quận khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm xây dựng cơ quan hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn