Thời gian: 12/05/2021 03:54

quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn