quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 11/06/2022 09:00
QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 24/05/2022 08:00
Ngày 15/10/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thời gian 21/10/2021 18:00
Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn