Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 24/05/2022 08:00
Ngày 15/10/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thời gian 21/10/2021 18:00
Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn