Tạo điều kiện cho học sinh tỉnh ngoài “mắc kẹt” tại thành phố Hải Phòng vì dịch bệnh Covid-19 được đến các trường học trên địa bàn quận Hồng Bàng

Thời gian 12/11/2021 09:16
Việc tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 giúp các em không bị ngắt quãng trong quá trình học tập. Các trường học trên địa bàn quận đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường. Các nhà trường, giáo viên thực hiện xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định. Chiều ngược lại, các nhà trường sẽ tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường học nơi mắc kẹt) khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn