Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận năm 2022

Thời gian 11/01/2022 11:00
Ngày 31/12/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Thông báo số 644/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận năm 2022

Danh sách người phát ngôn

Thời gian 08/06/2021 09:00


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn