Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng năm 2023

Thời gian 10/01/2023 17:00
Ngày 06/01/2023, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận năm 2023

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận năm 2022

Thời gian 11/01/2022 11:00
Ngày 31/12/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Thông báo số 644/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận năm 2022

Danh sách người phát ngôn

Thời gian 08/06/2021 09:00


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn