Thời gian: 04/11/2021 17:00

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 Khu tái định cư Kiến Thiết - Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn