Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 30/08/2021 15:00
Ngày 02/8/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND quận

Thời gian 27/08/2021 09:30
Ngày 19/8/2021, UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND quận

Lĩnh vực Công thương

Thời gian 03/08/2021 17:05

Lĩnh vực Y tế

Thời gian 03/08/2021 10:06


Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 03/08/2021 08:58

Lĩnh vực thông tin truyền thông

Thời gian 03/08/2021 08:55

Lĩnh vực Quản lý đô thị

Thời gian 03/08/2021 08:53

Lĩnh vực Tài chính

Thời gian 03/08/2021 08:53

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn