Ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận Hồng Bàng

Thời gian 01/08/2022 13:30
Ngày 25/7/2022, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng ký ban hành Quyết định số 766/QĐ-CT về việc ban hành lại hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận Hồng Bàng

Lĩnh vực Y tế

Thời gian 01/08/2022 13:25
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Lĩnh vực Văn hoá- Thể thao- Du lịch, Thông tin truyền thông

Thời gian 01/08/2022 13:18
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hoá- Thể thao- Du lịch, Thông tin truyền thông

Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 01/08/2022 13:17
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thời gian 01/08/2022 13:07
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Thanh tra

Thời gian 01/08/2022 13:05
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

Lĩnh vực tài chính, kế hoạch- đầu tư

Thời gian 01/08/2022 13:03
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính, kế hoạch- đầu tư

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Thời gian 01/08/2022 13:00
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

Thời gian 01/08/2022 12:39
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội

Lĩnh vực Công thương

Thời gian 01/08/2022 12:38
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn