Thời gian: 29/10/2021 02:23

Thanh tra quận

I. Danh sách lãnh đạo đơn vị

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Công Dĩnh

QUV- Trưởng phòng

SĐT: 0908988969

2

Nguyễn Thị Liễu Quang

Phó Trưởng phòng

SĐT: 0904765248

3

Đoàn Việt Phương

Phó Trưởng phòng

SĐT: 0903245871

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn