Thời gian: 29/10/2021 02:22

Phòng Văn hóa - Thông tin

I. Danh sách lãnh đạo đơn vị

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Lương

UVUB - Trưởng phòng

SĐT: 0916107979

2

Trương Hùng Mạnh

Phó Trưởng phòng

SĐT: 0912096252

3

Phạm Quang Tuấn

Phó Trưởng phòng

SĐT: 

II. Chức năng, nhiệm vụ

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn