Thời gian: 29/10/2021 06:00

Phòng Tài nguyên - Môi trường

I. Lãnh đạo đơn vị

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Kim

Trưởng phòng

2

Trần Quang Hưng

  Phó Trưởng phòng

3

Đinh Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn