Thời gian: 29/10/2021 03:00

Phòng Quản lý đô thị

I. Danh sách lãnh đạo đơn vị

       

TT

Ảnh

Họ tên

Chức danh

1

Nguyễn Thái Hòa

Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Nhã

Phó Trưởng phòng

3

Phạm Tường Lân

Phó Trưởng phòng

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn