Thời gian: 29/10/2021 02:22

Phòng Kinh tế

I. Danh sách lãnh đạo đơn vị

TT Ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Trần Thị Thu Hồng

QUV - Trưởng phòng

SĐT: 0912090009

2 Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trưởng phòng

SĐT: 0908735111

3 Vũ Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

SĐT: 0904083083

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn