Thời gian: 30/10/2021 10:54

Danh sách Thành viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ, chức danh
I Lãnh đạo UBND  
1   Nguyễn Minh Tuấn

Phó Bí thư Quận ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

2   Đỗ Việt Hưng UVBTVQU, Phó Chủ tịch TT UBND quận
3   Dương Đức Hoàn UVQU, Phó Chủ tịch UBND quận
II Ủy viên UBND  
1   Nguyễn Mạnh Cường UVBTVQU, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận
2   Vũ Xuân Bảo UVBTVQU, Trưởng Công an quận
3   Lê Tâm UVQU, Chánh Văn phòng quận
4   Trần Công Dĩnh UVQU, Chánh Thanh tra quận
5   Nguyễn Thị Phương Thảo UVQU, Trưởng phòng Nội vụ
6   Nguyễn Thị Vân Anh UVQU, Trưởng phòng GD&ĐT
7   Nguyễn Thị Thủy UVQU, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
8   Trần Thị Lan UVQU, Trưởng phòng Lao động Thương Binh và Xã hội
9   Phạm Văn Lương UVQU, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin
10   Trần Thị Thu Hồng UVQU, Trưởng phòng Kinh tế
11   Trần Thị Tâm UVQU, Trưởng phòng Tư pháp
12   Dương Quốc Chỉnh Trưởng phòng Y tế
13   Phạm Văn Kim Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường
14   Nguyễn Thái Hòa Trưởng phòng Quản lý đô thị

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn