Thời gian: 30/10/2021 09:36

Danh sách Ban Thường vụ Quận ủy, các Ban xây dựng Đảng quận Hồng Bàng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

DANH SÁCH
Ban Thường vụ Quận ủy, các Ban xây dựng Đảng quận Hồng Bàng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ, chức danh
A BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY  
I Thường trực Quận ủy  
1   Lê Ngọc Trữ Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy
2   Phạm Văn Đoan Phó Bí thư TT Quận Ủy,
Chủ tịch HĐND quận
3   Nguyễn Minh Tuấn

Phó Bí thư Quận ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

II Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy  
1   Lê Thị Vân UVBTVQU, Phó Chủ tịch HĐND quận
2   Đỗ Việt Hưng UVBTVQU, Phó Chủ tịch UBND quận
3   Nguyễn Thị Thanh Vân

UVBTVQU, Trưởng ban Dân vận Quận ủy,

Chủ tịch UVBTVQU, UBMTTQVN quận

4   Nguyễn Hữu Thanh UVBTVQU, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy
5   Cao Thị Thanh Xuân

UVBTVQU, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy,

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận,

Trưởng ban KT-XH, HĐND quận

6   Lê Văn Mịch UVBTVQU, Chủ nhiệm UBKTQU
7   Nguyễn Mạnh Cường

UVBTVQU, Chỉ huy trưởng

Ban Chỉ huy Quân sự quận

8 Đinh Trọng Chiềm UVBTVQU, Trưởng Công an quận
B CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG  
I Ban Tổ chức Quận ủy  
1   Nguyễn Hữu Thanh

UVBTVQU, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

2   Đoàn Việt Tùng QUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
3   Nguyễn Tiến Thành Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
4   Bùi Thị Vân Anh  
5   Nguyễn Thị Thanh Thùy  
6   Nguyễn Thị Thanh Việt  
7   Nguyễn Thái Hạnh Ngọc  
II Ủy ban kiểm tra  
1   Lê Văn Mịch UVBTVQU, Chủ nhiệm UBKTQU 
2   Bùi Thúy Huyền PCN UBKT Quận ủy
3   Vũ Đức Hoàn PCN UBKT Quận ủy
4   Nguyễn Thị Thu Hà \
5   Đoàn Văn Thuận  
IV Ban Tuyên giáo  
1   Cao Thị Thanh Xuân

UVBTVQU, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy,

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận,

Trưởng ban KT-XH, HĐND quận

2   Phạm Thị Thanh Hồng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
3   Đinh Thị Kiều Nhung Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
4   Phạm Thị Thu  
V Ban Dân vận  
1   Nguyễn Thị Thanh Vân

UVBTVQU, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận

2   Trần Thúy Phụng Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
3   Nguyễn Văn Trường Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
4   Nguyễn Thị Thu Trang  

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn