Quá trình hình thành và phát triển quận Hồng Bàng

Thời gian 01/10/2021 04:43
Hồng Bàng là một trong 3 khu phố thuộc khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng từ ngày 05 tháng 7 năm 1961 và được đổi từ khu phố thành đơn vị hành chính cấp quận của thành phố Hải Phòng từ ngày 03 tháng 01 năm 1981. Tính đến tháng 01 năm 2021 quận Hồng Bàng đã trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn