Thời gian: 14/01/2021 09:56

ĐỀN BÁT TRÀNG

 

1. Địa chỉ: Nằm tại số 151 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

2. Sơ lược Lịch sử:

- Đền hình thành cách đây khoảng hơn 200 năm, trải qua 5 đời thủ nhang đến nay thủ nhang hiện tại là ông Đinh Xuân Thiệu - sinh năm 1950, được bàn giao từ cụ Đỗ Thị Cát ( sinh năm 1922 - mất năm 2004 ) từ năm 1993 tới nay.

- Cách đây hơn 200 năm từ khi mới hình thành đền là ngôi cổ miếu do nhân dân lập nên để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương, đền thờ Vua cha Bát hải và Trần triều Hưng Đạo Đại vương với diện tích khoảng 45 m2.

- Từ năm 1950 do nhu cầu thờ tự của nhân dân địa phương, bà Trần Thị Vinh (không rõ năm sinh, năm mất) lúc đó là thủ nhang đời thứ 3 đã cùng với nhân dân khu phố tiến hành trùng tu, cải tạo. Năm 2018, phục vụ cho dự án chỉnh trang sông Tam Bạc của UBND TP Hải Phòng, đền đã bị thu hồi 1 phần diện tích mặt đền hướng ra sông Tam Bạc với tổng diện tích bị thu hồi là 55.12 m2 (diện tích đất bị thu hồi thuộc loại đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích tín ngưỡng ).

- Hiện nay đền có diện tích mặt bằng khoảng 230 m2, với diện tích sử dụng là khoảng 260 m2 ( trong đó có 1 phần diện tích đã được cấp GCNQSDĐ mang tên chủ sở hữu là ông Đinh Xuân Thiệu có diện tích là 28.71 m2 ); đền có 9 gian điện thờ lần lượt là:

+ Cung thờ Phật;

+ Cung thờ Vua cha Bát hải;

+ Cung thờ Trần Triều Đại vương;

+ Cung thờ Mẫu;

+ Cung thờ Tứ Phủ ông hoàng;

+ Cung thờ Công đồng Sơn trang;

+ Cung thờ Tam vị Chúa;

+ Cung thờ Quan lớn Điều Thất;

+ Cung thờ Chúa bà năm phương.

3. Các ngày lễ, ngày hội:

Được tổ chức vào các ngày 16/1, 16/4, 16/7 16/11 âm lịch hàng năm.

4. Danh sách người đứng đầu, người trụ trì, người quản lý:

Lê Thị Vân - Sn 17/03/1965 - 0943532368

5. Di tích quốc gia, thành phố (Ngày tháng năm, số quyết định): Chưa được công nhận, xếp hạng.

Các tin cũ hơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn