UBND quận Hồng Bàng cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Vinh Khánh, phường Hùng Vương

Thời gian 14/02/2023 11:08
UBND quận Hồng Bàng cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Vinh Khánh, phường Hùng Vương

Hội nghị tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hồng Bàng

Thời gian 28/12/2022 18:16
Sáng 28/12, UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hồng Bàng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ ngày 20/8/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Chương trình thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý và quản lý tổng thể chất thải rắn trên địa bàn quận Hồng Bàng

Thời gian 20/03/2019 14:00
Ngày 20/3/2019, UBND quận Hồng Bàng ban hành Chương trình số 339/CTr-UBND về việc thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý và quản lý tổng thể chất thải rắn trên địa bàn quận Hồng Bàng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn