Chương trình thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý và quản lý tổng thể chất thải rắn trên địa bàn quận Hồng Bàng

Thời gian 20/03/2019 14:00
Ngày 20/3/2019, UBND quận Hồng Bàng ban hành Chương trình số 339/CTr-UBND về việc thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý và quản lý tổng thể chất thải rắn trên địa bàn quận Hồng Bàng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn