Thông tin về việc tổ chức Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 2022

Thời gian 29/09/2022 14:32
Ngày 15/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng có Công văn số 2550/SNN-QLCL về việc tham dự Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 2022

UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 10/4/2019 phê duyệt Kế hoạch "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Thời gian 26/05/2022 08:00
Ngày 26/5/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 10/4/2019 phê duyệt Kế hoạch "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Kế hoạch thực hiện Chiến lượng quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Thời gian 16/07/2021 11:00
Ngày 16/7/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lượng quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

Thời gian 12/07/2021 10:00
Ngày 12/7/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng

Thời gian 10/04/2019 02:51
Ngày 10/4/2019, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn