Thông tin về việc tổ chức Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 2022

Thời gian 29/09/2022 14:32
Ngày 15/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng có Công văn số 2550/SNN-QLCL về việc tham dự Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 2022

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Thời gian 20/04/2020 08:00
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phạm Văn Đoan - Chủ tịch UBND quận

 Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3510907

 Email: ubhongbang@haiphong.gov.vn