Xây dựng Chính quyền điện tử Xây dựng Chính quyền điện tử

« Quay lại

Thông báo số 63/TB-BCĐ ngày 22/04/2014 của BCĐ xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng

Thông báo số 63/TB-BCĐ ngày 22/04/2014 của BCĐ xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban chỉ đạo"xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng"

File đính kèm

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 24151017