Xây dựng Chính quyền điện tử Xây dựng Chính quyền điện tử

« Quay lại

Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

Về việc triển khai xây dựng đề án"thí điểm xây dựng chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng"

File đính kèm

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 24657861