Xây dựng Chính quyền điện tử Xây dựng Chính quyền điện tử

« Quay lại

Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 03/03/2014 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 03/03/2014 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

Về việc thành lập Ban chỉ đạo"xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng"

File đính kèm

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 24829613